FAQ

1. Jakie dokumenty zakupu uprawniają mnie do wzięcia udziału w konkursie?

Jeżeli jesteś wykonawcą i prowadzisz działalność gospodarczą dokumentem uprawniającym do rejestracji zakupów w konkursie są faktury sprzedażowe, rachunki, paragony wystawione na Twoją firmę. Do rejestracji udziału w konkursie uprawniają również dokumenty magazynowe potwierdzające, że zakup towaru został wykonany na Twoją budowę np. WZ na klienta indywidualnego z adnotacją na dokumencie, że odbierającym towar jest Twoja firma lub jest to towar na budowę realizowaną przez Twoją firmę.

 

2. Czy jako osoba spokrewniona z pracownikiem hurtowni z sieci PHD mogę wziąć udział w konkursie?

Zgodnie z regulaminem z udziału w konkursie wykluczeni są właściciele oraz pracownicy organizatora (PHD) oraz właściciele firm zrzeszonych w sieci PHD (oddziały sprzedażowe PHD). Pozostałe osoby mogą brać udział w konkursie.

 

3. Czy nie prowadząc działalności gospodarczej lub mając ją zawieszoną mogę wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla wykonawców specjalizujących się w pracach dekarskich i ciesielskich, którzy dokonują zakupów w oddziałach sprzedażowych PHD. Udział w konkursie mogą brać jedynie aktywne działalności gospodarcze (jednoosobowe działalności gospadarcze, spółki). Status ten zgodnie z regulaminem będzie weryfikowany przez organizatora.

 

4. Czy jako zwycięzca nagrody miesięcznej lub głównej będę zobowiązany zapłacić podatek?

Zwycięzcy konkursu nie zapłacą podatku od nagród.

 

5. Czy istnieje możliwość zamiany nagrody?

Nagrody gwarantowane za rejestrację (e-bony do sklepów żabka) oraz nagrody miesięczne (zestawy narzędzi Milwaukee) nie podlegają wymianie. Istnieje możliwość rezygnacji z nagrody głównej i otrzymania w zamian gratyfikacji w wysokości 100 000 zł.